Szanujemy Twoje dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z RODO

years months
years months
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 1xTeam Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, w tym dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez okres  5 lat od udzielenia niniejszej zgody. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych potencjalnym pracodawcom będącym partnerami 1xTeam    Sp. z o.o. na potrzeby realizacji wyżej wskazanych celów.
*Przyjmuję do wiadomości, że:  

Zgoda 1: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 1xTEAM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, w tym dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez okres 5 lat od udzielenia niniejszej zgody. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych potencjalnym pracodawcom będącym partnerami 1xTEAM Sp. z o.o. na potrzeby realizacji wyżej wskazanych celów.

Zgoda 2: Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych jest 1xTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571058;

2. Odbiorcami moich danych osobowych będą klienci 1xTEAM Sp. z o.o., którzy poszukują do zatrudnienia programistów na podstawie umowy o pracę, o współpracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ich przekazania;

4. Przysługuje mi prawo żądania od 1xTEAM Sp. z o.o. dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

6. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług wspierających procesy rekrutacyjne, w których będę uczestniczył;

7. Żadne decyzje związane z przetwarzaniem moich danych osobowych nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
*Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego treść.